Caspar Berger

Universe / Self-portrait 45

Gouden kamer
Universe / Self-portrait 45 markeert het startpunt van het Universe-project en bestaat uit een in goud gegoten omhulsel (foedraal) van de fysieke ruimte die zich binnenin mijn schedel bevindt, als ware het een reliekschrijn. De binnenruimte is ‘tastbaar’ gemaakt met behulp van een CT-scan en 3D-printer. Deze fysieke kamer wordt ingenomen door mijn hersenen en het hersenvocht.

Gemeenschappelijk systeem
Ontelbare filosofen hebben zich gebogen over de vraag of de wereld buiten deze kamer voor ieder van ons hetzelfde is. Dit is een ingewikkelde vraag, maar het is een gegeven dat wij, om binnen een samenleving te kunnen functioneren, ons zullen moeten verhouden tot een gemeenschappelijk systeem van conventies en constructies van ‘bewustzijn’ in fysieke, sociale en politieke zin.

Speculeren
Deze constructen vormen de kern van dit werk en het uitgangspunt voor het gehele Universe project, dat constructies bevraagt aangaande vrijheid en terughoudendheid, privacy en sociaal gedrag, en het vermogen tot zelfontplooiing en zelfbeschikking binnen een humanistische traditie. Ik hoop deze fenomenen zichtbaar en voelbaar te maken met een nieuwe reeks sculpturen en installaties, waarmee het speculeren over de inhoud ervan begint.