2014

material: fine silver 999
dimensions: 85 x 60 x 20cm (twice)

Mirror Bone, zijn in zilverfolie, vacuum gezogen afdrukken van de beenderen van Bergers skelet. Het zijn holle zilveren vormen. Het doet denken aan de reliek buste van de heilige Thekla, een verguld zilveren omhulsel uit de 14de eeuw van de schedel van de heilige (die er overigens niet meer in zit). Net als bij Thekla zijn de echte relieken afwezig; Mirror bones zijn symbolen van kostbaar materiaal die de schijnbetekenis van het reliek nog verder uithollen.

De zilveren reeks levert een serie kwetsbare vormen op, die ook reminiscenties oproepen aan de talloze, in blik gestanste ex voto’s die gelovigen aan heiligen schenken om genezing af te roepen of juist om voor die genezing te bedanken. Substituut-ledematen, organen, gezinsleden of huisdieren die symbool staan voor de echte gekwelde lichaamsdelen, echtgenoten, kinderen of veestapel.

Mirror bone / Self-portrait 33 is part of the Skeleton project.