Caspar Berger

Let Us Make Man

God die Adam tot leven wekt
In Rome heb ik in de Sixtijnse kapel lang naar Michelangelo’s fresco kunnen kijken. Midden in het plafond heeft hij Gods schepping van Adam geschilderd: God reikt met zijn hand vanaf een wolk naar de naakte Adam, de aanraking van God die Adam tot leven wekt. Het is de verbeelding van de goddelijke schepping van de mens. Natuurlijk weten we inmiddels wel dat het anders is gegaan maar daar is nu een nieuwe vraag bij gekomen; hoe zal de mensheid verder evolueren?

Spanning
De installatie Let Us Make Man verwijst naar de spanning tussen de wetenschappelijke evolutietheorie en het scheppingsverhaal uit Genesis 1. Dit Bijbelse verhaal over de schepping van de wereld en de daaropvolgende val van de mens heeft grote invloed gehad op het culturele, morele en politieke denken van de westerse mens.

Nieuwe schepper
De koffers liggen glanzend, maar nonchalant gerangschikt op de vloer, als ware het koffers voor muziekinstrumenten. Aan hun vorm kan de toeschouwer een bekende vorm herkennen: de twee houdingen van de God en Adam uit Michelangelo’s fresco. Adam ligt links en God rechts. De koffer die gemaakt is om God met zijn uitgestrekte hand te bevatten, staat open. Hebben wij, door het ontwikkelen van zelflerende computers, niet een nieuwe schepping ‘s kracht gecreëerd die straks onze eigen macht te boven gaat? Alleen staat de koffer voor de vliegende God open. Het is de vraag of de nieuwe schepper genoegen zal nemen met deze ruimte.